20 Oct
2013
Phalanx

By    CALLSIGN: Phalanx    PhalanxYorum Yok

F-16 C/D BRİFİNG USULLERİ

Pin It

Uçuşlarımızdan önce gerçekleştirilen brifingler hayati önem taşır. Biz falconcular bazen zamanın kısıtlığından bazen de herkesin farklı lokasyonlarda olmasından dolayı brifingler konusunda biraz özürlüyüzdür. Ha bazen kaptırırız yarım saatlik göreve 2 saat brifingde yaparız. Bünyedeki keyif ve alkol durumuna göre her şey değişebilir. En kral brifing de 31 Aralık gecesi gerçekleştirilen geleneksel brifingtir. Millet o saatte kafasında huni, katlanan düdük üflerken ve ya tombala oynarken biz line up durumundayızdır.

Türk Hava Kuvvetlerinde pilotlarımız tarafından kurs bitirme ödevi olarak hazırlanmış aşağıdaki doküman sanıyorum bir gizlilik niteliği taşımıyor artık. Ellerine sağlık gerçekten güzel hazırlanmış detaylı bir brifing klavuzu olmuş.

brifing_cizim1

AMAÇ

Brifingin amacı; brifing veren ve dinleyen için, işlenecek konu ve uygulanacak taktiklerin anlaşılabilir olması sağlanarak görev etkinliğinin ve dolaylı olarak da uçucuların tecrübe seviyelerinin artırılması maksadıyla, standart kabul edilebilecek ortak paydada buluşulabileceği değerlendirilen brifing hazırlama ve sunum metodu ortaya koymaktır.

GÖREV HAZIRLIGI

Brifing göreve hazırlık ile başlar. Göreve hazırlık başarılı bir uçuşun temelidir.Bunun iki temel taşı fiziksel ve zihinsel hazırlıktır.

Fiziksel hazırlık, görevin yapılmasında ana belirleyici unsur iken zihinsel hazırlık yapılacak görevin etkinliğini belirlemektedir. Brifingi veren, tüm uçucuları belirlenen amaçlara ulaşabilmek maksadıyla cesaretlendirerek teşvik etmek için, dinamik, bilgili ve istekli olmalıdır. 2Psikolojik hazırlama olarak adlandırabileceğimiz bu durum zihinsel
hazırlık içinde düşünülmelidir.Bu noktada brifingi veren kişiye düşen sorumluluk, görev başarısı için uygulanabilir bir plan yapmak, bunu açık bir şekilde dinleyenlere aktarmak ve anlaşılmasını sağlamaktır.Bunu yaparken de amaç tüm konuları kapsamak, müphem nokta bırakmamak ve tüm faaliyeti en kısa zaman içinde tamamlamak olmalıdır.

Görevi öğrendikten sonra ilk yapılacak iş uçulacak kişileri tanımak, ihtiyaçları belirlemek ve bu yönde planlamaya başlamaktır.Öncelikle cevaplanması gereken sorular;

1. Hazırlamakta olduğumuz plan filomuzun eğitimde ulaşmaya çalıştığı hedefleri destekliyor mu?
2. Kolumuzda görev yapacak numaralar sorti gereklerini karşılayabilecek
nitelikte mi?
3. icra edilecek sorti tüm uçucuların uçabilirlik zamanı (currency) içerisinde mi?

Eğer yanıtlar evet ise bir sonraki adım olan brifing için görevlendirmeye geçilmelidir. Uçuş lideri tüm görev planlamasından sorumludur fakat tüm görev planlaması adımlarını tek başına yerine getirmesi mümkün değildir.Bu sebeple brifingden yeteri kadar zaman önce lideri ile temas kurması zorunlu olan tüm uçuculara görev paylaşımı yapmak durumundadır. Bu paylaşım, görev çeşidine, filo standartlarına ve lider isteklerine göre değişebilir.Tercihen Görev rehberlerindeki alt başlıklardan biri olan,

Numara sorumlulukları;
1 numara: Plan,data card,time hack.

2 numara: Haritalar,hava durumu,notam,TOLD,fotokopi.

3 numara: Silah planlama ve hesaplama , ECM.

4 numara: DTC yükleme, Emergency usuller,threat,Stores limits.

kullanılabileceği gibi uçuşa hazırlık seviyesini artırmak için fazladan ödevler vermek kullanılan bir yöntemdir.Bu ödevlerin brifing içinde sırası gelince diğerlerine sunulması istenmeli, kendilerine çizim ve yazı için tahtanın bir köşesinde yer ayrılmalıdır.
Görev dağılımı yapıldıktan sonra lider, numaraları yönlendirmekten, verilen görevlerin doğru olarak yapıldığını kontrol etmekten ve son olarak da brifingden önce hazırlıkların kendi istediği gibi olduğunu kontrol etmekten sorumludur.

Brifing tüm bu bilgiler doğrultusunda brifing odasına girmeden başlar. Sonuçlandırması da brifing odasında gerçekleştirilir.

BRİFİNG ÖNCESİ GÖREVLERİ

Görev bilgileri

Uçucular, tahsisli sahalar, iniş-kalkış ve görev zamanları belirtilmelidir.

Görevin genel uygulanışı

Sadece ana başlıklar olarak yapılacaklar maddelenmelidir.

Görevin amaçları (Objectives)

Bu belirlenecek amaçlar, görevin genelini destekler nitelikte olmalıdır. Amaçlar uçuşun bireysel parçalarıymış gibi düşünülmeli ve amaçlara ulaşıldığında genel olarak görevin başarılacağı bilinmelidir.Bu amaçların taşıması gereken nitelikler;

brifing_gorev_amac

Şekil-1

Belirgin olmalı

Belirgin amaç demek tamamen açık ve belirli bir amaç olması demektir.Belirlenen amaç belirsiz bir konsept üzerine dayandırılırsa faydalı olamaz.Örneğin defensive BFM anlatılırken Etkili bir defensive BFM uygulayacağız demek ile belirgin bir amaç verilmiş olmaz. Bunun yerine Break manevrasıyla ilk atışları geçersiz kılıp ,etkili IRMD manevrası yapacağız şeklinde bir amaç belirlemek daha uygun olacaktır. Herkesi kapsayan ortak amaçların dışında özel olarak bazı uçuculardan yapması beklenilen ve onların amaçları olacak konular ayrıca numaraları belirtilerek ortak amaçlara dahil edilmelidir.

Ölçülebilir olmalı

Fiziki olarak ölçülebilecek amaçlar belirlenmelidir. Have fun ölçülebilir nitelikte değilken örneğin;

Hava-hava görevleri için,
%90 geçerli atış, %80 chaff/flare kullanımı, %100 birbirini koruma ölçülebilirdir. Bu kriterlerde seçilecek amaçlar görev sonu gerçekçi bir değerlendirme yapmaya da olanak sağlayacaktır.

Ulaşılabilir\Gerçekçi olmalı

Kabiliyetimize ve senaryoya bağlı olarak başarılma ihtimali mantık dahilinde olan ,örneğin; Hava-yer görevleri için,
Koldaki atışlarda Tüm bombalar merkez olacak olarak belirlenen bir amaç ihtimal dahilinde olsa da gerçekleştirilmesi çok zordur. Bunun yerine top atışında %50 vuruş, 45 derecede 150 feet, 30 derecede 100 feet, 20 derecede 50 feet, belirlenen hassas vuruş noktaları (DMPI) için 100 feet içinde simüle basış noktası tatbiki daha elde
edilebilir ve gerçekçidir.

İzlenebilir olmalı

Ölçülebilir olma özelliğinin benzeridir.VTR kaydı yada ACMI kayıtları incelenerek verilen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı görülebilir. Örneğin F- 16 D uçuşlarında yerde izlenen bir VTR kaydında parametre hataları daha iyi analiz edilebilir.
Uygun belirlenmemiş amaç örnekleri;

SAT
1. Meydan vurulacak (Belirgin değil),
2. Zevk al (Have fun)(Ölçülebilir ve görevin başarılması ile ilgili değil).

Defensive BFM
1.Görüş (Visual & Tally) sürekli muhafaza edilecek (uygulanabilir değil ),

2.Hayatta kal (Çok genel ,nasıl yapılmalı?),

3.Uygun olunca kaç (Gerçekçi değil hangi tehtide karşı
nasıl yapılacak?). Uygun amaç örnekleri;

SAT
1. Sa-3 mevzisi yok edilecek,

2. Meydandan kalkışlar 6 saat engellenecek şekilde vuralacak,

3.Oyun planına sadık kalınacak,

4.Yerden havaya atılan füzelere vurulunmayacak, 5.%100 geçerli atış yapılacak.

ACT (DCA)
1. Faktör olan tüm grupları tespit edilecek,teşhis edilecek ve hedef paylaşımı yapılacak.

2. Oyun planı uygulanacak.

3. Tanımlanmamış/reaksiyon gösterilmemiş tehdit kalmayacak.

4.100 % dost/düşman ayrımı yaparak 100% geçerli atış yapılacak.

5.Kol bütünlüğü devam ettirilecek.

6. Açık,kısa,ve doğru konuşmaya gayret edilecek.

Defensive BFM Hayatta kalınacak.

1. Düşmanın tüm atışlarından kaçınılacak.
2. Düşmanın etkili silah kullanma menzili içine girilmeyecek.
3. Düşmana BFM problemleri yaratılacak.
4. Düşmanın yapacağı BFM hataları görülerek reaksiyon gösterilecek.
5. Angajmanı nötr duruma getirilecek eğer mümkünse avantajlı duruma geçilecek.

Özel hususlar

O sortiye has yapılacak veya başka sortilerde de yapılan ancak bu sortide uygulanması için özel dikkat sarf edilmesi gereken konular özel hususlar olarak yazılmalıdır.

brifing_ozel_hususlar

Şekil-2

Çıkarılan dersler (Lessons learned)

Uçucuların öğrenimi üç safhada; bilgi olarak uçuş öncesi, uygulama olarak uçuş esnası, kazanım olarak uçuş sonrası çıkarılan derslerden edinilen tecrübe olarak düşünülebilir. “En kötü tecrübe bizzat yaşayarak öğrenilendir” sözü ışığında sorti ile ilgili çıkarılan dersler ve genel hatalar bu başlık altında yazılmalıdır.

brifing_cikarilan_dersler

Şekil-3

Ödevler bölümü

Yapılan hazırlıklar uçucuların brifinge katılımını sağladığı gibi anlatan ile ilgili görüntü ve ses değiştiğinden tüm katılanlar için konsantrasyonun toplanarak etkili dinlemenin tekrar artmasını da sağlayacaktır.(Yakıt alma kol şekil ve düzeninin seçimi, görerek ve aletli uçuş şartlarında uygulama usulleri vb.)

brifing_odev_bolumu

Şekil-4

Kendimize ait brifing hazırlanmalı

Diğer liderlerden ve öğretmenlerden bilgi mahiyetinde yararlanılabilir fakat bizzat hazırlık da yapılmalıdır. Bunun sonucunda brifing akışının nasıl olacağı ve neyin nasıl anlatılacağı açıklığa kavuşacaktır.Ayrıca başkasının formatına kendi stilini adapte etmek, kendi stilini yaratmaktan daha zordur.

Pratik yapılmalı

Sadece kullanılacak kelimeler değil ayni zamanda yapılacak çizimler, VTR kayıtları,eğitim yardımcıları da kontrol edilmeli ve brifingden önce söyleneceklerin provası yapılmalıdır.

BRIFING ESNASI GÖREVLERi

Tüm ilgililer brifinge dahil edilmeli

Dost veya düşman rolünde uçacak kol, istihbarat veya göreve destek personeli var ise öncelikle onları ilgilendiren konular incelenmeli ve diğer hazırlıkları için serbest bırakılmalıdır. Ancak havada veya yerde görev alacak kontrolörlerin brifingin tamamına katılarak tüm yapılacak taktiklere, belki de sadece o uçuş için uygulanacak özel usul, konuşma veya terimlere tam hakim olmaları sağlanmalıdır.

Zamanlamaya riayet edilmeli

Önceden planlanan zamanlamaya uyulmalı, brifing saatini geçirerek step zamanına kadar brifing yapmaktan kaçınılmalıdır. Zamanın etkin kullanımı için, yeni başlayan veya dış birliklerden katılan yok ise genel usuller hızlı olarak hatırlatılmalı, görevin yapılışı detaylı olarak incelenerek anlatılmalıdır.

Standartlar kullanılmalı

Bu noktada herkesin bildiği Filo standartları gibi uygulamaları standart olarak belirtmek iyi bir yöntemdir ancak doğru bilindiğinden emin olunmalıdır. 6.Şüphe duyulan veya tekrar hatırlatılması istenilen konular irdelenmeli gerekirse tahtada gösterilmelidir. Örneğin;
Targeting / Sorting usulleri, bogey veya bandit durumunda angaje usulleri veya shot ve kill usulleri görsel ve sözel olarak incelenmelidir.

Görev rehberi kullanılmalı

Brifing bitiminde kapsanmamış konunun kalmaması önemlidir.Bu nedenle hazırlanmış görev rehberleri kullanılmalı, yazılı her kalemden bahsedilmeli ve sonucunda unutmaya yer bırakılmamalıdır.
Genel brifing rehberi yapısı dört ana başlıkta incelenebilir;
.

Koordinasyon Brifingi

Bu brifing eğer farklı birliklerden katılımcılar varsa karşılıklı koordinasyonu sağlayabilmek için yapılmalıdır.

1.Yerdeki usuller(Rule ,abort, take off havuzunda yer alma durumları),

2.Kalkış ve trafiği terk

3.Bölgeye gidiş usulleri 4.Dönüş usulleri 5.Çalışma sahası kullanımı

6.Çalışmaya başlama ve sonlandırma usulleri

7.Karşı kuvvetin simüle edeceği uçağın replikasyon bilgisi ve silahın tehdit
ağaçları

Genel Usuller (Moterhoods )

Bunlar genelde her brifing için ayni olan bilgileri içerir. Mümkün olduğu kadar standartlar kullanılarak bu bölüm kısa tutulabilir.Bunu yapmak zaman kazandırıcıdır fakat yeni katılan uçucular var ise standartlardan mutlaka bahsedilmelidir.Bu bölüm,

1.Amaçlar

2.Görev bilgileri

3.Yer usulleri

4.Kalkış ve trafiği terk ediş

5.Çalışma sahası usulleri

6.Kurallar ve kısıtlamalar

7.Dönüş

8.Yedek görev

alt başlıkları kapsamalı,yedek görev için ayrılacak 5 dakikayı da içerecek şekilde 15 dakika ile sınırlandırılmalıdır.

Kontratlar(Nuts & Bolts)

Burada taktik bilgiler verilir. Standartlar kullanılabilir fakat numaranın bilgisinin yeterli olup olmadığı sınanmalıdır.

1.Uçak üzerindeki techizatların ayarlanması ve kullanılması usulleri

2.Kol şekli

3.Sorumluluklar

4.Konuşma usulleri

5.Bilinmesi gereken sayısal bilgiler(Action, pup, abort, out mesafeleri gibi) Bu hususlar 10 dakikada işlenmelidir.

Asıl görevin izahı(Meat of mission)

Bu kısım en önemli bölümdür.Standartlar daha az kullanılmalıdır. Ana kural olarak tecrübesiz veya az tecrübeli uçuculara temel konulardan bahsedilmeli, tecrübeli uçuculara bu konular kısa geçilerek alt başlıklarda ince ayrıntıların üzerinde durulmalıdır.Ne,ne zaman,nerede ve nasıl soruları irdelenmelidir.

1.Rota

2. Tehdit kaçınmaları(Hv-Hv, Hv-Yer)

3.Oyun planı-silah kullanımı

4.Olasılıklar(Contingencies)

Başlıklarını da kullanarak asıl plan burada anlatılmalı ve 30 dakikada tamamlanmalıdır.Bu bölümde tahta kullanım tekniği önem arz etmektedir.
Uygulanacak taktikleri veya yapılacak hareketleri anlatırken tahtaya çizmek ve bunu adım adım film karesi şeklinde, ölçülerine uygun ve orantılı resmetmek konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Uygulamanın mantığını anlatmak da kabul edilirliğini hızlandıracaktır.

Uçuşun niteliğine göre tahta çizimlerinde referans noktası(B.E.) konulup, temel alınacak referans büyüklük belirlenerek ölçülendirme buna uygun yapılmalıdır.
Örneğin;
BFM, ACM gibi görevlerde bir kalem boyu dönüş yarıçapı olan 3000 feet veya 1 NM olabilecek,

brifing_cizim1

Şekil-5

CAP görevi için bir kalem boyu sahanın büyüklüğünden dolayı 5 NM veya 30 saniyede gidilen yol olarak kabul edilebilecektir.

brifing_cizim2

Şekil-6

Çizimlerde dost, düşman, kimliği belirsiz ve numaralar mümkün olduğunca ayrı renkli kalemler ile gösterilmelidir.
Değişen uçuş durumları; alçalma, tırmanma, spike, kill, chaff, flare uygun işaretler
ile gösterilmelidir.

brifing_cizim3

Şekil-7

Çalışma sahası, rota ve hedef bölgesi çizimlerinde güneş, ay, bulut gibi çevresel faktörler dahil edilmeli, beklenmesi gereken etkileri hatırlatılmalıdır.Örnekler;

1. Defensive ACM görevlerinde break sırasında banditin yukarı, savunanın aşağı hareketi düşünüldüğünde iki numaranın üç numarayı güneş içinde kaybetmesi olasıdır.

brifing_cizim4

Şekil-8

2. Güneş veya ayın ufka yakın olduğu durumlarda bunlardan birine doğru alçak irtifa uçuşlarında, yükseklik olarak tehdit teşkil eden fakat parlama ve ışıldamadan dolayı fark edilemeyen arazi yükseltileri uçağın yere çarpması ile sonuçlanabilir.Buna benzer olarak L/A (Line abreast) kol düzeni uygulanan uçuşlarda lider güneş içinde bırakılırsa geçici körlük sebebiyle önümüzde ve yakındaki yükseltiler fark edildiğinde geç kalınmış olabilir.

brifing_cizim5

Şekil-9

3. Kış şartlarında alçak irtifada silme bulutlarla kaplı bir arazide bulutların hemen üzerinde uçmak,zirveleri karla kaplı dağ veya tepelerin bulut üzerinde kalan kısmının fark edilmesinin imkansızlığından dolayı istenmeyen bir çarpma durumu doğmasına sebep olabilir.

brifing_cizim6

Şekil-10

Edinilen tecrübelerden çıkarımlar sonucu performans düşüklüğü olabilecek veya hata yapılmaya müsait yer ve pozisyonlar özellikle irdelenmeli ve çözüm yolları mutlaka kapsanmalıdır.Özellikle sıklıkla yapılmayan veya uçacakların henüz tam hakim olarak yapamadığı bilinen konular, örnekler vermek gerekli ise VTR, CD veya ACMI yardımı ile görsel olarak da incelenerek pekiştirilmesi sağlanmalıdır.

Brifing sonucunda her numaranın tüm uçuş boyunca yapması gereken sorumluluk ve görevlerini tam olarak anlamış olması önemlidir.Örneğin;

2 ve 4 numara;
Kolda nerede uçacağını, ne zaman hangi frekansları kullanacağını, kime ne zaman atış yapabileceğini bilmelidir.

3 numara;
1 numaranın olmadığı durumlarda (Abort), uçuşun kontrolünden sorumlu olacağı için lider sorumluluklarının tamamını yerine getirip görevin başarıyla icrasını sağlayabilecek hakimiyette olmalıdır.

Her göreve ait yedek görev brifingi brifinglerde ele alınmalıdır. Yedek görev asli görevlerden daha az karışık ve asli göreve uygun olmalıdır. Paralellik yoksa göreve ait özel usuller detaylı olarak kapsam dahiline alınmalıdır.

Tüm bu hazırlık ve sunumun sonunda brifing, bütün görev genel hatları ile özetlendikten ve varsa sorular alınıp cevaplandırıldıktan sonra bitirilmelidir.

 

KAYNAKLAR
1. F-16 UÇAGI STANDART HAREKAT USULLERi EL KiTABI 2001
2. TUAF TTP 3-3 BASIC EMPLOYMENT MANUEL OCTOBER 2004
3. 523 FS FLUG/IPUG-SEMiNAR MARCH 2002
4. F-16 COMBAT AIRCRAFT FUNDEMENTALS DECEMBER 1996

Siz de yorum yazın